Begin Jaren

Jacques werd in 1908 geboren aan de Pensmarkt 13 te 's-Hertogenbosch. Twee jaar later verhuisde het gezin naar de Breede Haven

In de buurt woonde een Belgisch gezin. Het waren vluchtelingen uit het in de oorlogsjaren gebombardeerde Antwerpen. De man werkte in Den Bosch op een meubelfabriek als beeldhouwer.

Jacques was bij deze mensen niet weg te slaan, want die man nam ís avonds werk mee naar huis. Vol bewondering zag Jacques dan dat deze beeldhouwer in enkele uren tijd een leeuwenkop of ornamenten voor een kast uit een stuk hout tevoorschijn toverde.

Dat maakte dat hij ook graag beeldhouwer wilde worden. Zijn liefde voor het vak is toen ontstaan.

Na de lagere school en de KTA, de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht, werd hij in 1923 aangenomen als leerling beeldhouwer bij het Ďatelier voor kerkelijke kunstí van de firma Van Bokhoven en Jonkers te 's-Hertogenbosch.

Om bij Van Bokhoven en Jonkers te worden aangenomen als leerling, moest Jacques een proefstuk maken. Het werd dit madonnakopje in hout.

Deze periode is heel belangrijk geweest voor zijn ontwikkeling. Hij heeft daar het beeldhouwen goed in de vingers gekregen.In het atelier leerde hij boetseren en beeldhouwen in steen en hout, en ís avonds kreeg hij het tekenen onder de knie. De avondtekenschool heeft hij negen jaar bezocht: van zijn 14e tot zijn 23e jaar.

Op 8 augustus 1934 trouwde Jacques met de eveneens in 's-Hertogenbosch geboren Truus Bechtold. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren.
Truus stierf in 1980 op 73-jarige leeftijd.