Jacques de Bresser (14 mei 1908 - 30 september 1986)

             

                                                                   

Jacques de Bresser was een veelzijdige en uiterst productieve beeldhouwer. Hij heeft gedurende 63 jaar zijn ambacht uitgevoerd, waarvan 51 jaar bij de restauratie van de Sint-Jans kathedraal in zijn woon- en geboorteplaats                 's-Hertogenbosch.stat