Sint

Jan

Er waren al enkele beeldhouwers bij het atelier van Van Bokhoven en Jonkers weggegaan. Zij hadden werk gevonden aan de restauratie van de Sint-Jan Jan in Den Bosch.>>

Toen de tijd daar rijp voor was is Jacques ook eens naar de Sint-Jan gestapt, en vroeg of hij er ook kon komen werken. Dat was op 12 februari 1934 op carnavalsmaandag. >>

Gelukkig kon hij daar beginnen. Het werk aan de Sint-Jans kathedraal bestond voornamelijk uit restauratie en het opnieuw maken van verweerde kruisbogen, pinakels, luchtboogbeelden en ander versierwerk, vaak op grote hoogte. >>
Vaak was er bij de restauratie maar geld voor een half jaar. De rest van het jaar moest  Jacques op zoek naar ander werk. En dat was er genoeg in de jaren tussen 1934 en 1960, met de vele kerken en kloosters in Brabant en Limburg. >> In het midden de jaren 60 werd er niet meer met de hand gekapt en werd er overgegaan op perslucht. Dit vooral omdat er bij de restauratie over werd gestapt op het veel hardere basalt. >>
In 1984, toen Jacques 50 jaar had gewerkt bij de restauratie van de Sint-Jan, kreeg Jacques van archtect Teering een stuk steen kado. >> Hij mocht er iets uit maken naar  eigen ontwerp en het zou op de Sint-Jan worden geplaatst. Het werd een duo beeld van de architect en de beeldhouwer. >>

Voor meer foto's van Jacques en zijn werk aan de Sint-Jan, klik hier