Sint Jan
Bij het atelier van Van Bokhoven en Jonkers waren al een aantal beeldhouwers weggegaan omdat zij werk hadden gevonden bij de restauratie van de Sint-Jans kathedraal in Den Bosch.

Toen Jacques daar de tijd rijp voor achtte is hij ook eens naar de SintJan gestapt met de vraag of hij er ook kon komen werken. Dat was op carnavalsmaandag 12 februari 1934.

Gelukkig kon hij daar beginnen. Het werk aan de Sint-Jans kathedraal bestond voornamelijk uit restauratie en het opnieuw maken van verweerde kruisbogen, pinakels, luchtboogbeelden en ander versierwerk, vaak op grote hoogte.

Vaak was er bij de restauratie maar geld voor een half jaar. De rest van het jaar moest Jacques op zoek naar ander werk. En dat was er genoeg in de jaren tussen 1934 en 1960, met de vele kerken en kloosters in Brabant en Limburg.

In het midden de jaren 60 werd er niet meer met de hand gekapt en werd er overgegaan op perslucht. Dit vooral omdat er bij de restauratie werd overgestapt op de veel hardere basaltsteen.
In 1984, toen Jacques 50 jaar had gewerkt bij de restauratie van de Sint-Jan, kreeg Jacques van archtect Teering een stuk steen kado.

Hij mocht er iets uit maken naar eigen ontwerp en het zou op de Sint-Jan worden geplaatst. Het werd een duo beeld van de architect en de beeldhouwer.

Voor meer foto's van Jacques en zijn werk aan de Sint-Jan, klik hier